Podczas zajęć techniki uczniowie klasy 6b rysowali schematy obwodów elektrycznych a następnie budowali obwody elektryczne: szeregowe, równoległe oraz mieszane wykorzystując podstawowe elementy obwodów elektrycznych. Następnie sprawdzali przewodnictwo prądu niektórych materiałów, m.in.: gumy, drewna, szkła i tworzyw sztucznych. Do doświadczeń wykorzystano zestawy „Elektroniczna burza mózgów” otrzymanych przez szkołę w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Poza tym uczniowie doskonali umiejętność pracy w grupach. 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Anna Stankiewicz- Bäte