Podczas zajęć w ramach projektu, uczniowie dowiedzieli się co to jest ciśnienie atmosferyczne i jaki ma wpływ na klimat.
Poznali również wyznaczanie izobar.