Szanowni Państwo, nazywam się Alina Księżak i jestem pedagogiem szkolnym.

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie nie ma problemów ważnych i mniej ważnych!

Zawsze możecie się do mnie zwrócić kiedy:

 • czujecie, że nikt Was nie rozumie, bądź czujecie się samotni,
 • macie problemy rodzinne, znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcecie podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chcielibyście po prostu z kimś porozmawiać,
 • macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić,
 • przyjdźcie także z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić.

Drodzy Rodzice, skontaktujcie się ze mną gdy:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka,
 • zauważacie u dziecka problemy w uczeniu się, w zachowaniu,
 • chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach,
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
 • macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się po pomoc,
 • znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej.

Miejsca, w których dodatkowo możecie Państwo zwrócić się po pomoc:

 1. Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Morska 43, Koszalin sekretariat 94 343 01 99, rejestracja dzieci i młodzieży 94 343 00 81, strona internetowa http://mpp-p.com.pl/
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Al. Monte Cassino 2, centrala 94 316 03 00, sekretariat: 94 316 03 26 - email: sekretariat@mopr.koszalin.pl, kancelaria 94 316 03 08 - email: kancelaria@mopr.koszalin.pl, strona internetowa: http://www.mopr.koszalin.pl/
 1. Sąd Rejonowy w Koszalinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Władysława Andersa 34, Tel: 94 342-86-26,www: http://www.koszalin.sr.gov.pl/
 1. Komenda Miejska Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie, Sekretariat tel. 94 342 97 23
 1. Straż Miejska w Koszalinie, ul. Mariańska 9, tel./fax 94 346 09 67
 1. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie, tel.: 94341 01 01
 1. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin ul. bpa Cz. Domina 8, tel.: 94 342 36 90, 94 346 21 75, strona internetowa http://www.koszalin.caritas.pl
 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 11-15, tel.: 94 342 56 27, 94 342 36 16, strona internetowa http://www.tpd24.pl
 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, tel.: 94 342 58 10
 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „MONADA” w Koszalinie, ul. T. Kościuszki 7, tel. 94 341 77 27
 1. Młodzieżowy Telefon Zaufania w Koszalinie, tel.: 94 340 35 22
 1. Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików w Koszalinie, tel.: 94 342 40 53
 1. „Pomarańczowa Linia"- system pomocy rodzicom, których dzieci piją, tel.: 801 14 00 68
 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA", tel.: 801 12 00 02
 1. Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, 801 131 000, 058 301 0000

Przydatne strony internetowe:

alkohol:

www.parpa.pl

www.zdrowie.med.pl

narkotyki:

www.narkomania.org.pl

www.narkotyki.com.pl

przemoc:

www.niebieskalinia.pl

www.parpa.pl

sekty:

www.kulty.info

www.sekty.net

Dziecko w sieci

http://www.dzieckowsieci.pl/

zaburzenia odżywiania:

Anoreksja i bulimia – http://www.resmedica.pl/ffxart6004.html/

Kampania - „Dzieciństwo bez przemocy” - http://www.przemoc.com.pl/

Komitet Obrony Praw Człowieka (KOPD) – http://www.kopd.pl/

Powstrzymać przemoc – http://www.wsparcie.org/

http://uzaleznienie.com.pl/