1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin pływackich

Uczniowie nie mają w swoich planach "okienek” (oznaczenie w planie znakiem „x”), które widoczne są w elektronicznej wersji planu. W czasie pobytu w szkole uczniowie objęci są ciągłą opieką pedagogiczną.

Zajęcia pływackie zaznaczone w dzienniku elektronicznym odpowiadają liczbie godzin realizowanych tygodniowo w danym oddziale. Ze względu na to, że system elektroniczny iDziennika nie uwzględnia innych godzin zajęć niż lekcyjne, rzeczywiste godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć pływania zapisane są na planie lekcji w formie papierowej. Plan ten jest wywieszony w szkole oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.

 1. Miejski program doskonalenia pływania uczniów klas szóstych szkoły podstawowej - Park Wodny w Koszalinie:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 - klasa 6d (wtorki), klasa 6c (czwartki).  Wyjazd do Parku Wodnego godz.: 7.30. Uczniowie dowożeni są na zajęcia pływackie bezpłatnie.

Oznaczenia na planie lekcji ucznia:

 • SGM – mała sala gimnastyczna
 • SGD – duża sala gimnastyczna
 • BAŁ - stadion "Bałtyk"
 • PZ - plac zabaw
 • PW – Park Wodny
 • ZOS - hala ZOS, brodzik, duży basen
 • HBR – hala II Liceum Ogólnokształcącego
 • z. wyr. - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zkk - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • z.log. - zajęcia logopedyczne
 • kz – koła rozwijające zainteresowania uczniów
 • z. rew. – zajęcia rewalidacyjne
 • PW - park wodny
 • x – zajęcia opiekuńcze
 • FF – Fabryka Umiejętności Kluczowych