Podczas zajęć na temat „Jak spełniać marzenia?” uczestnicy tworzyli definicje marzeń, projektowali maszynę do ich spełniania. Po rozgrzewce fizyczno-umysłowej, podczas której sychnronizowali swoje działania i naśladowali wzrost rośliny, tworzyli zespołowo maszynę z kilku projektów wyłonionych w drodze głosowania.