Zgodnie z przepisami rodzice naszych uczniów mogą wykupić dla dziecka zupę w cenie tzw. wkładu do kotła - 5,00 zł za każdy dzień. 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM "GORĄCY POSIŁEK" MOŻNA WYKUPIĆ NA JEDEN PEŁNY MIESIĄC.

Pouczenie

  1. Skutkiem złożenia karty zgłoszenia jest naliczanie opłat za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole.

  2. Wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica wynosi: 5,00 zł za jeden posiłek.

  3. Opłata za korzystanie z posiłku płatna na wskazane konto bankowe szkoły:

mBank 83 1140 2118 0000 2161 0600 1010

  1. W czasie ferii i świąt oraz dni ustawowo wolnych posiłki nie będą wydawane.

  2. Kartę zgłoszenia do programu należy złożyć w sekretariacie.