fobject_id_447904.jpg

Regulamin


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Fabryka Kompetencji Kluczowych”  - ZAŁĄCZNIK NR 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Fabryka Kompetencji Kluczowych” - ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - ZAŁĄCZNIK 3

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy
wsparcia w ramach Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 
 - ZAŁĄCZNIK 4

Karta praw i obowiązków uczestnika projektu  - ZAŁĄCZNIK 5