Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koszalinie

im. Polskich Olimpijczyków

mgr Dorota Jędrak

 

Wicedyrektor - mgr Monika Malatyńska

Wicedyrektor ds. sportu - mgr Tomasz Kopacz