W ramach zajęć „Budujemy most komunikacji” uczestnicy ćwiczyli umiejętność porozumiewania się i współpracy poprzez wspólne budowanie mostu. Mieli również za zadanie opisać kolegom kartę, którą dostali od nauczyciela i odnaleźć podobny rysunek u innej osoby, a następnie wspólnie znaleźć różnice pomiędzy ilustracjami.

None