Plan lekcji – informacja

 1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin pływackich

Uczniowie nie mają w swoich planach tzw. "okienek”, które widoczne są w elektronicznej wersji planu. W czasie pobytu w szkole uczniowie objęci są ciągłą opieką pedagogiczną.

Zajęcia pływackie zaznaczone w dzienniku elektronicznym odpowiadają liczbie godzin realizowanych tygodniowo w danym oddziale. Ze względu na to, że system elektroniczny iDziennika nie uwzględnia innych godzin zajęć niż lekcyjne, rzeczywiste godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć pływania zapisane są na planie lekcji w formie papierowej. Plan ten jest wywieszony w szkole oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.

 1. Miejski program doskonalenia pływania uczniów klas szóstych szkoły podstawowej - Park Wodny w Koszalinie:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 - klasa 6b (wtorki), 6c (czwartki).  Wyjazd do Parku Wodnego godz.: 7.25, zbiórka na placu szkolnym. Uczniowie dowożeni są na zajęcia pływackie bezpłatnie.

Zajęcia rozpoczną się od 5 września 2023r.

Oznaczenia na planie lekcji ucznia:

 • SGM – mała sala gimnastyczna
 • SGD – duża sala gimnastyczna
 • BAŁ - stadion "Bałtyk"
 • PZ - plac zabaw
 • PW – Park Wodny
 • ZOS – hala ZOS (H), brodzik, duży basen
 • zdw - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zkk - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • log - zajęcia logopedyczne
 • kz – koła rozwijające zainteresowania uczniów
 • rew. – zajęcia rewalidacyjne