Uczniowie na zajęciach rozwijali wrażliwość na piękno przyrody, zdobyli wiedzę pozwalająca rozumieć otaczający świat. Zajęcia pozwoliły im rozwijać pasję poznawcza, poszerzyć swoją wiedzę geograficzną. Efektem tych zajęć był udział w Konkursie Przedmiotowym z Geografii, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Uczniowie Radosław Dudkiewicz i Dominik Matulewicz zakwalifikowali się do etapu rejonowego.