bobr-strona.png

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1

im. Polskich Olimpijczyków

w Koszalinie

Koszalin

Gorący posiłek

 • MARZEC 2024

  Data dodania wpisu: 15.02.2024
  Kategorie wpisu:
  czytaj dalej
 • GORĄCY POSIŁEK 2024

  Data dodania wpisu: 10.01.2024
  Kategorie wpisu:

  Wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica/prawnego opiekuna (tzw. wsad do kotła) ustalana jest na dany okres roku szkolnego na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie  uzgodnienia wysokości opłaty dziennej za jeden gorący posiłek uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin i sposobu jej wnoszenia.

  Od 01.01.2024 obowiązuje nowe Zarządzenie PM Koszalina z dnia 13 grudnia 2023 roku. Zgodnie z zapisem zarządzenia opłatę za cały miesiąc począwszy od lutego 2024 roku wnosi się z góry do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy opłata.

  czytaj dalej
 • Gorący posiłek - podstawowe wiadomości

  Data dodania wpisu: 31.12.2022
  Kategorie wpisu:
  czytaj dalej
Powrót do góry